نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

تشکل های دانش بنیان
     

گروه راهنمای شرکت های دانش بنیان

   برنامه تجاری business plan

تعریف و تبیین برنامه های تجاری
 
   تدوین برنامه تجاری business plan

تدوین برنامه تجاری
 
   پرسش نامه اطلاعات طرحهای فناورانه

پرسش نامه
 
   دستورالعمل تشکیل تعاونیها

20ماده قانونی و 11 فرم مربوط به دستورالعمل تشکیل تعاونیها
 
   اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان

اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان
 
   دستورالعمل اجرایی توانمندسازی شرکت های تعاونی دانش بنیان

موضوع تفاهمنامه شماره9679/1 مورخ15/2/89
 
   لیست مدارک ضروری پس از تصویب

لیست مدارک ضروری پس از تصویب
 
   

  راهنمای شرکت های تعاونی دانش بنیان

راهنمای ایجاد کسب و کار در قالب شرکت های تعاونی دانش بنیان

 


 

آخرین بروز رسانی : 1390/04/07 11:59:53  تعداد مشاهده : 10335  نویسنده / ویرایشگر : AdminFullName